• Underside Slide1
Arkitekt Alternativet

Arkitekt Alternativet


Arkitekt Alternativet er en mindre tegnestue, som kan have en god og udbytterig kontakt til vores bygherrer. Vi ønsker at være kreative på en spændende og anderledes måde, som byggeinteresserede finder interessant og attraktivt. Ved større opgaver har vi et netværk til enhver


bygge- og beregningsopgave, så ingen opgave kan blive for stor. Vi ønsker i vidt omfang, at kundens byggeri ikke bliver dyrere ved at Arkitekt Alternativet bliver "medspiller" i byggeopgaven. Hertil har vi en række muligheder, som vore kunder normalt kan trække på.Om Arkitekt Alternativet

Arkitekt Alternativet er en kreativ tegnestue, som tilgodeser kundens behov - men samtidig tilpasser opgaverne til en positiv belånings- og handelsvare.

Vi skaber ofte bygninger med høj omsætningsværdi, som ved senere salg viser sig at indtjene vores honorar og investeringer flere gange. Ønsker du at vi henter tilbud fra håndværkere til dit byggeri, vil vi i mange tilfælde kunne hente priser, der er10-15% lavere end dem, private og virksomheder normalt opnår. Ønsker du selv at bygge, har vi gennem tiden erfaring med mere end 500 selv- og medbyggere, som har gennemført et præsentabelt byggeri med venners og egen hjælp. Arkitekt Alternativet er en mindre tegnestue, som har en god og udbytterig kontakt til vores bygherrer.

Vi ønsker at være kreative på en spændende og anderledes måde, som byggeinteresserede finder interessant og attraktivt. Ved større opgaver har vi et netværk til enhver bygge- og beregningsopgave, så ingen opgave bliver for stor. Vi ønsker i vidt omfang, at kundens byggeri ikke bliver dyrere ved at Arkitekt Alternativet bliver "medspiller" i byggeopgaven. Hertil har vi en række muligheder, som vore kunder normalt kan trække på. Hvis du er interesseret i et uforpligtende tilbud på en opgaver, tager du bare fat på os.

Se her hvad kunder har sagt:

"Dejligt, at vi kunne skabe egenkapital ved at bygge selv, når vi samtidig har haft supervision under hele byggeriet, hver gang det var nødvendigt.”

"Jeg gik hen til den ejendomsmægler, der lige havde solgt mig mit hus for et halvt år siden, fremlagde skitser fra ArkitektAlternativet vedr. en tilbygning og spurgte: Hvad kan du sælge huset for, hvis jeg laver denne tilbygning"?

"Jeg kunne ved en investering på ca. 300.000 kr. øge min handelspris og dermed formue på ca. 700.000 kr."

 • Selvbyggeri


  Humlebien vidste ikke, den kunne flyve! Måske ved du heller ikke, om du kan bygge et hus?

  Spørg Arkitekt Alternativet! Ikke alle har den fornødne egenkapital til et ønskeprojekt. Dette bevirker ofte, at man undlader at realisere sine drømme. Men en kombination af eget arbejde og kvalificeret tilsyn og undervisning af Arkitkekt Alternativet kan være opgavens løsning, og kan muliggøre ønsket om dit drømmehus. Det er påkrævet at følge anvisningerne nøje i en sådan opgave.

  Opgaven udføres som delmål, hvor vi tager én ting ad gangen. Det giver ro ikke hele tiden at skulle forstille sig totalbyggeriet som en uoverstigelig opgave. Påtager du dig et selvbyggeri, så aftal indbyrdes i familien, hvem der gør hvad, og undlad at være for optimistisk i den tid, det måtte tage at opføre egen bolig.

  Arkitekt Alternativet har erfaring i mere end 500 selv- og medbyggerier og indgår gerne i et sådant projekt på nærmere angivne betingelser.

  Ring og hør hvordan!

  Tlf.: 7025 4711
  Mobil: 2067 0102

 • Byggeteknisk rådgivning

  Gavl Mod Skoven

  Skal du bygge? Har du en bolig, lokaler eller andet, hvor du er i tvivl om materialer, muligheder, skader m.v., så kontakt ArkitektAlternativet for at få en saglig vurdering af omkostninger og muligheder.

  Husk, at når du bygger nyt eller bygger om på eksisterende bolig, er der altid en række ting, der kan gå galt. Her er det en fordel at have en byggekyndig ved hånden, så tingene kan afhjælpes hurtigst muligt. Dette gælder også på det personlige niveau, at du overgiver sagen til en anden på godt og ondt.
 • Indledende byggemøde


  Skal der bygges om eller til måske helt nyt? Så kontakt ArkitektAlternativet for et indledende byggemøde.

  Det har den fordel, at der kan komme andre synsvinkler på et projekt. Samtidig vil der sandsynligvis under et sådant møde fremkomme muligheder, der ikke før har været drøftet.

  Vi vil eventuelt håndskitse forventninger, hvor vi kan være med til at belyse, strukturere og planlægge og evt. udføre myndighedstegninger m.v. for dit fremtidige byggeinitiativ. Du kan her få en fast for dit projekt.

  Til mødet vil der være relevant at have følgende papirer klar:
  1. BBR udskrift
  2. Matrikelkort eller lignende
  3. Gamle tegninger
  4. Tidligere byggeansøgninger
  5. Forsikringer
  6. Ejendomshandelspapirer
  7. Eventuelle servitutter
 • Skitseforslag


  Som indledende fase er det ofte en praktisk foranstaltning at starte med et enkelt skitseforslag til diskussion og oplæg.

  Vi rykker gerne ud til denne opgave og diskuterer med dig og din familie, hvad der skal ske fremover, og her bliver der håndskitset for at belyse opgavens karakter og eventuelle muligheder.

  Skitseforslaget har til formål at udføre en så velegnet planløsning og et så velegnet design af facader som muligt. Derfor skal det drøftes et antal gange indtil det optimale er opnået for færdiggørelse af myndighedstegninger.

  Skitseforslag kan i nogen grad være grundlag for en prisberegning.
 • Prisoverslag & konsulentbistand

  Gavl Mod Skoven

  1. Prisoverslag kan udarbejdes over dit byggeri, og den indhentede pris vil være tæt på den virkelige pris, så du trygt kan beregne din kommende økonomi og dermed fremtidige ydelse.
  2. Der kan naturligvis indhentes fast pris på dit projekt.
  3. Er du med- eller selvbygger, kan vi også beregne din egen indsats i form af arbejde omsat til egenkapital. Dette kan ofte være væsentligt over for dit pengeinstitut.

  Alle priser med ArkitektAlternativet kan aftales i forvejen til en fast pris.

  Konsulentbistand

  Selv- eller medbyg/delvis egenkapital.

  Ikke alle har den fornødne egenkapital til et ønsket projekt. Dette bevirker ofte, at man undlader at realisere sine drømme. Men en kombination af eget arbejde og kvalificeret tilsyn og undervisning samt tilsyn af ArkitektAlternativet, kan man nå opgavens løsning nærmere og muliggøre ønsket om ens drømmehus.

  Det er påkrævet at følge anvisningerne nøje i en sådan opgave, der ikke er den nemmeste i verden. Opgaven udføres som delmål, hvor vi tager én ting af gangen. Det giver ro, og du skal ikke hele tiden forestille dig totalbyggeriet som en uoverstigelig opgave.

  * Påtager du dig et selvbyggeri, så aftal indbyrdes i familien, hvem der gør hvad, og undlad at være for optimistisk i den tid, det måtte tage at opføre egen bolig.

  ArkitektAlternativet har erfaring i mere end 500 selv- og medbyggerier og indgår gerne i et sådan projekt på nærmere angivne betingelser.

  Ring og hør hvordan på tlf. 70 25 47 11
 • Byggeledelse

  Gavl Mod Skoven

  Du har måske en byggeopgave, hvor projekt, håndværkere og indkøb skal koordineres.

  Det er her faren ligger i mange byggerier, fordi der ikke laves en overordnet struktur for gennemførelsen af byggeriet. Mange tror, at hvis de blot taler med en eller flere håndværkere, ”skal det nok gå”. Men sådan foregår et byggeri, en om- eller tilbygning ikke, fordi opgaven ikke er defineret tydeligt nok.

  Er du ikke sikker, så lad være med at eksperimentere med håndværkere og indkøb, det kan blive den dyreste 'fornøjelse' i dit liv.

  Arkitekt Alternativet påtager sig gerne en sådan opgave med byggeledelse og byggestyring samt materialeindkøb for en bygherre.
 • Om- & tilbygning

  Stue Mod Kokken

  Det er ikke usædvanligt, at forhold ændrer sig over tid, og behov til den eksisterende bolig bliver anderledes, i forhold til hvad man oprindeligt planlagde eller købte den til.

  På billedet ovenover, er der bygget en solstue, en tilbygning til eksisterende hus for at kunne blive boende på eksisterende matrikel.

  Der er mange penge at spare, såfremt det er muligt at ændre forholdene og blive, hvor familien nu engang er etableret.

  Der spares på ejendomsmægler, flytning, gardiner, tæpper m.v. For andre betyder en flytning vanskeligheder med at finde en bolig, der er interessant nok til eksisterende behov.

  Her vil det være fornuftigt at finde den 'plet' (matrikel) evt. med en eksisterende bygning, der er interessant, og inden handelen afsluttes, så tage en kreativ arkitekt med for at se, om der er bygningsmæssige muligheder inden for en økonomisk og teknisk rækkevidde. Det giver en højere sikkerhed for, om købet vil være relevant i forhold til økonomi og materialer.

  Har du købt noget fusk, er det bagefter ofte for dyrt at rette op på forholdene.
 • Renovering & nybyggeri

  Gavl Mod Skoven

  Renovering er mange ting.

  Det kan være alt fra tætne en kælder – til et nyt tag – eller nye vinduer m.v.

  Har du en sådan opgave, bør du ikke blot entrere med en håndværker, men få fat i en arkitekt, som kan se opgaven fra en anden vinkel. Dette har for mange mennesker, der ønsker at ændre noget ved huset, været en besparelse- Således at slutregningen ikke kommer til at løbe op i tårnhøje priser.

  Du skal opfatte det som en sikkerhed, der ofte gør opgaven billigere at udføre.

  Nybyggeri

  Hovedfordele:
  • Du kan tilpasse byggeriet efter dit behov og ambitionsniveau
  • Du behøver ikke at betale for noget, du ikke skal bruge
  • Du kan finde den plet, som du kan lide, og opføre din drømmebolig der
  • Du får en bedre handelsvare med et arkitekttegnet hus
  Ydelser:

  Den indledende fase er vigtig i beslutningsprocessen omkring et nybyggeri. Det betyder, at der her skal der diskuteres og brydes om på ideer. Kan arkitekten komme ind her, er det betydningsfuldt for projektets udvikling.

  Bygherren bestemmer

  Skal du vælge grund, og har du bestemte tanker med hensyn til et drømmehus eller anden bygning, så er det vigtigt at tage hensyn til mange forskellige parametre. Tag arkitekten med på råd! Det vil ikke være den store ekstraomkostning, spørg om prisen.
 • Byggematerialer


  Du kan købe spændende materialer til dit byggeri.

  Se, hvordan du kan isolere med refleksisolering på isoler.news

  Det er yderst relevant at sikre mod kuldebroer, som kan opstå ved forkert montage. Her kan du få vigtige oplysninger ved at maile eller ringe til os.

  Hold øje med fremtidige tiltag omkring:
  Solvarme og -energi
  Vindenergi
  Jordvarme
Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Arkitekt Alternativet er interesseret i at fremme nye tiltag, som indikerer fremtiden i forhold til CO2-besparelser og klimafordele, uden at være fanatiske.
Er besparelserne en Økonomisk fordel, som kommer den enkelte forbruger til gode, ser vi det som et fornuftigt grundlag for at introducere sådanne tiltag.

Vi har en tegnestue, som har beskæftiget sig med folieisolering og bygningsbeskrivelser i flere år. Lige nu afprøver vi til dokumentation disse folier sammen med en boligforening, hvor vi kan få nogle danske målinger til senere godkendelse og energiberegning.

Du kan læse meget mere om folieisolering på isoler.news

Thermofotos (thermografi) og lokale målinger har overbevist os om den positive effekt, der er i en foliedug. Vi er ved at importere en beskyttende Brandfolie, som ikke skrumper eller synker sammen, hvorved der i eksisterende isoleringstyper opstår røggaskanaler, som kan ende i en brandmæssig eksplosion.

Lige nu har vi også tiltag for at finde en investor til nyudviklet jord, vind og sol og energitårn, som kan gøre en husstand 100% energiselvstændig, uden dyre driftsomkostninger.

Vi drøfter gerne uforpligtende disse fordele med eventuelle interesserede forbrugere.

KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive.

Information

Da jeg har stor fokus på mine kunder og den gode service, så kan du altid kontakte Arkitekt Alternativet. Jeg står parat til at hjælpe. Er du interesseret i at få et uforpligtende tilbud, så skal du blot tage fat på mig.

Kontakt info

 • Arkitekt Alternativet
 • Kløverparken 8 2.sal lejl. 3
 • 7400 Herning

Kontakt detajler

 • Tlf: +45 7025 4711
 • Mobil: +45 2067 0102
 • Email: tegner@tdcadsl.dk